money

Fundusze inwestycyjne często bywają określane mianem funduszy pośrednich. Są one pomiędzy inwestowaniem stacjonarnym, z małym poziomem ryzyka i dostępnym dla wszystkich, a więc między innymi obligacjami, a pełnoprawnym, całościowym i indywidualnym inwestowaniem na giełdzie, grą papierami i akcjami. Czy warto inwestować swoje pieniądze w fundusze inwestycyjne?

Inwestowanie

Fundusz inwestycyjny to sposób na inwestowanie pieniędzy w ramach grupy kapitałowej. Jego charakter określa się jako osobę prawną, która może przyjmować różne formy prawne. Podstawowy podział dotyczy funduszy zbiorowego inwestowania i funduszy kwalifikowanych inwestorów. (https://comparic.pl/kryptowalutowy-fundusz-inwestycyjny-ukarany-przez-sec-grzywna-w-wysokosci-50-000-usd/)

Kto znajduje się w firmach obracających kapitałem grupy? W funduszu typowymi osobami, które wykonują pracę związaną z działalnością obrotu kapitałem są osoby zarządzające funduszem lub zarządzający inwestycjami, które to podmioty – w imieniu inwestorów – zarządzają decyzjami inwestycyjnymi. Akcjonariusze, którzy posiadają (lub mają prawa) aktywa i powiązane dochody są po drugiej stronie funduszy inwestycyjnych. Pośrednikiem w takim układzie może być specjalna firma marketingowa lub dystrybucyjna promująca i sprzedająca akcje.

Płynność

Fundusz inwestycyjny jest ustanowiony na czas określony, w trakcie którego fundusz jest zobowiązany do zakupu nabytych akcji od inwestora-akcjonariusza. Inwestor może jednak sprzedać akcje funduszu inwestycyjnego innemu inwestorowi, a tym samym uzyskać środki finansowe, zanim fundusz inwestycyjny przestanie działać, a więc jego działalność się zakończy. Płynność inwestycyjna funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest zatem mniejsza niż płynność funduszy inwestycyjnych otwartych.

Jeśli chodzi o akcje, to ich większość z funduszu pozostaje w dużej mierze niezmieniona w trakcie trwania towarzystwa funduszy, do którego przystępuje akcjonariusz. Z tego powodu ceny akcji funduszu inwestycyjnego zamkniętego podlegają większym wahaniom niż fundusze typu otwartego, ponieważ są one pod wpływem opinii inwestorów na temat powodzenia ich działalności inwestycyjnej. Ryzyko inwestycji w ten fundusz jest zatem wyższe niż ryzyko otwartych funduszy inwestycyjnych. Jednak podobnie i wartość wygranej, zysków z danych kapitałów jest zdecydowanie wyższa.

Decyzje akcjonariuszów

Zarządzające funduszami towarzystwo musi wykonywać założenia zgodnie z tym, co oferowała oraz zgodnie z decyzjami akcjonariuszy. Oznacza to, że pieniądze są uziemione, zwłaszcza w funduszu zamkniętym nie można ich ruszyć, ale jednocześnie można wpływać na decyzje podejmowane w ramach danej gry giełdowej.

Fundusz inwestycyjny jest szansą na dość szybką i łatwą gotówkę. Jest dostępny dla zwykłych ludzi, którzy nie są specjalistami, nie znają się dobrze na działaniach giełdowych, ale chcieliby pomnażać swoje oszczędności. Warto jednak zawsze mieć na uwadze ryzyko, które pojawia się zawsze w przypadku gry giełdowej, niezależnie od tego, czy są to fundusze zamknięte czy otwarte. Comparic

Polecamy: Adwokat Kaliszewski