Kontrowersje związane z różnicami występującymi pomiędzy darowizną i spadkiem zataczają coraz szersze kręgi. Niejasności na gruncie prawnym, które występują w tych aspektach stają się nierzadko przyczynkiem skutków na tle finansowym. Z moralnego punktu widzenia są zaś powodem wielu sporów w rdzeniu rodzinnym. W dzisiejszym artykule postaramy się objaśnić różnice występujące pomiędzy tymi zagadnieniami z uwzględnieniem finansowych skutków.

Czym jest darowizna?

Darowizna to uproszczone określenie umowy darowizny, która zgodnie z definicją jest ugruntowana na kanwie prawa cywilnego. Celem tego typu umowy jest nieodpłatne przysporzenie korzyści na rzecz obdarowanego – proces tzw. wzbogacenia kosztem majątku darczyńcy. W tytułowym rodzaju umowy wyróżniamy następujące jej strony :
– darczyńca (strona zobowiązująca się do dokonania przysporzenia)
– obdarowany (strona na rzecz której darowizna jest dokonywana)
Warto podkreślić, że po obu stronach może występować więcej niż jedna osoba. Wielość podmiotów zachowuje swą pierwotną formułę nawet w przypadku świadczeń niepodzielnych. Przedmiotem darowizny mogą być wszelkie prawa majątkowe, ale także te niemajątkowe w sytuacji, gdy posiadają inną określoną wartość dla stron. Zobacz również ciekawostkę: https://comparic.pl/maduro-namawia-zagranicznych-inwestorow-na-kupowanie-petro/

Czym jest spadek?

Zgodnie z terminologią utkaną na gruncie prawnym spadkiem nazywamy ogół praw wespół z obowiązkami należącymi do spadkodawcy w chwili jego śmierci oraz przechodzących na jego następców zwanych spadkobiercami w drodze dziedziczenia. Tu warto podkreślić, że pośród elementów spadku wyróżniamy także stany faktyczne mające związek z sytuacją prawną (posiadanie zwierząt, rzeczy oraz im podobnych). Istnieją sytuacje w których darowizna ze spadkiem mają powiązania. Z takimi powiązaniami łączą się głównie finanse.
Na początku należy podkreślić, iż zaliczanie darowizn następuje zarówno w sytuacji dziedziczenia na mocy ustawy, jak i działu spadku. Ten stan z kolei ma związek z wyliczaniem zachowku. Po sporządzeniu spisu przedmiotów wchodzących w skład spadku, bądź w oparciu o inwentarz należy przystąpić do obliczania spadkowej schedy. O wyjaśnienie owego procesu poprosiliśmy prawnika i ekonomistę – Szczepana Kołaczkowskiego.

„Obliczanie schedy spadkowej jest wbrew pozorom analogiczne do wyliczeń związanych z zachowkiem. Tu dotykamy związku tychże aspektów z uwzględnieniem darowizn, acz związek ten ma charakter nieco bardziej ograniczony. Przy dziedziczeniu ustawowym dotyczy on wyłącznie spadkodawców ustawowych, zaś w formule dziedziczenia zstępnego wyłącznie dzieci, wnuków oraz małżonka…”
Wynika z tego, że o ile spadkodawca nie postanowił inaczej w akcie darowizny, o tyle darowiznę należy zaliczyć w poczet spadkowej schedy. W momencie gdy wartość darowizny przekracza spadkową schedę – spadkodawca nie jest zobowiązany do spłaty pozostałych spadkobierców , a jego osobę pomija się przy udziale. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza, że w takich sytuacjach najczęściej chodzi o kwestie finansowe.