Tag: finanse

money

Fundusze inwestycyjne często bywają określane mianem funduszy pośrednich. Są one pomiędzy inwestowaniem stacjonarnym, z małym poziomem ryzyka i dostępnym dla wszystkich, a więc między innymi obligacjami, a pełnoprawnym, całościowym i indywidualnym inwestowaniem na giełdzie, grą papierami i akcjami. Czy warto inwestować swoje pieniądze w fundusze inwestycyjne?